100%
Έξοδος από την έρευνα
 
 
Φύλο:
 
Αγόρι
 
Κορίτσι
 
 
 
Ηλικία:
   
 
 
 
Τάξη φοίτησης :
   
 
 
Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σχετικά με την ανταπόκριση του νέου ΠΣ στις ανάγκες σου (0=δε γνωρίζω, 1= διαφωνώ πλήρως, 2=διαφωνώ, 3=ουδέτερη γνώμη, 4= συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα) :
0 1 2 3 4 5
Χρησιμοποιούσα τακτικά τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου.
Εξοικειώθηκα αρκετά με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων
Δεν είχα μεγάλο φόρτο εργασίας για το σπίτι
Απουσίαζα συχνά από το μάθημα
Το νέο ΠΣ μου φαινόταν ενδιαφέρον
Το νέο ΠΣ ήταν αγχωτικό λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας
Η χρήση των τεχνολογικών μέσων με δυσκόλεψε αρκετά
Ο εκπαιδευτικός ήταν πολύ υποστηρικτικός
Ο εκπαιδευτικός ήταν πολύ συνεργάσιμος
Αισθάνομαι ικανοποιημένος-η από τη συνεργασία που είχα με τους συμμαθητές μου
0 1 2 3 4 5
Τα μαθήματα ήταν καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα
Οι δραστηριότητες στην αίθουσα ήταν καλά συντονισμένες
Η συμμετοχή μου και το ενδιαφέρον μου στα μαθήματα ήταν υψηλή (παρουσίες, εργασίες)
Οι εξηγήσεις του καθηγητή ήταν ξεκάθαρες
Έχω μάθει και καταλάβει το αντικείμενο του μαθήματος
Ο καθηγητής συνέδεε την ύλη του μαθήματος με πραγματικά παραδείγματα/εφαρμογές
Ο καθηγητής μου ενέπνευσε ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος
Ο καθηγητής μας ενθάρρυνε να κάνουμε ερωτήσεις και να συμμετέχουμε σε συζητήσεις στην τάξη
Ο καθηγητής δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη
Ο καθηγητής μας έκανε να νιώθουμε ευπρόσδεκτοι όταν αναζητούσαμε βοήθεια/συμβουλές μέσα ή έξω από την τάξη
0 1 2 3 4 5
Ο καθηγητής παρείχε πολύτιμες και σημαντικές εξηγήσεις-απαντήσεις στα τεστ/εργασίες/case studies που διόρθωσε
Τα τεστ/εργασίες/case studies αφορούσαν περιεχόμενο του μαθήματος που είχε αναπτυχθεί από τον καθηγητή στην τάξη
Η χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων βελτίωσε την ποιότητα της εκπαίδευσης
Στο σχολείο υπήρχε σε εμφανή σημεία υλικό δημοσιότητας (π.χ. αφίσες) για το νέο ΠΣ
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
0 1 2 3 4 5
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
Ο εξοπλισμός του σχολείου δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Οι χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ δεν ήταν επαρκείς
Τα τεχνολογικά μέσα υπήρχαν εγκαίρως στο σχολείο
 
 
Αξιολόγησε τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήσατε στο σχολείο σας (0=δεν εφαρμόστηκε, 1= πολύ κακά, 2=κακά,3 ούτε καλά ούτε κακά, 4=καλά, 5=πολύ καλά) :
0 1 2 3 4 5
Υλικό δημοσιότητας (αφίσες κλπ)
Εξοπλισμός και διαθέσιμα μέσα του σχολείου για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Υπάρχοντες χώροι του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του νέου ΠΣ
Διαδραστικός πίνακας
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
Προσωπικός μαθητικός υπολογιστής
Πρόσβαση στο διαδίκτυο στο χώρο του σχολείου
Ηλεκτρονική Πύλη πληροφόρησης
Ψηφιακή εκπαιδευτική βιβλιοθήκη
0 1 2 3 4 5
Υλικό για το μάθημα της μουσικής
Υλικό για το μάθημα των καλλιτεχνικών
Αθλητικό υλικό
Υλικό βιβλιοθήκης
Οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, βίντεο,κασετόφωνο κ.α.)
Η/Υ για διδασκαλία
 
 
 
Παρακαλούμε ανέφερε συνοπτικά τα τρία πιο θετικά στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο σας :
   
 
 
 
Παρακαλούμε να ανέφερε συνοπτικά τα τρία πιο αρνητικά στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο σας:
   
 
 
 
Άλλα σχόλια: